yvExtensions  English  Polski    Donate  Forum   

yvSmiley 

Pobierz yvSmiley   wer. 1.3.1, (0.03Mb) ostatnia zmiana: 25 sierpień 2008. Co nowego?, Dla programistów 
Pobierz yvSmiley: JoomlaCode, plik lokalny (rozpakuj przed instalacją).

Krótki opis

yvSmiley to "uśmieszkowe" (ang. smiley) rozszerzenie, wyświetlające emotikony (obrazki uśmieszków), przeznaczone dla środowiska Joomla! 1.5. Może wyświetlać uśmieszki w treści artykułów (działając jak dodatek treści (ang. content)), w obszarze całej witryny (będziesz mógł wyświetlić uśmieszki w dowolnym miejscu) lub może być używane przez dowolne rozszerzenie Joomla! (przykładowo zostało zintegrowane z moim rozszerzeniem yvComment).

Dodatek yvSmiley jest dostarczany wraz z dwoma gotowymi do natychmiastowego użycia "zestawami uśmieszków" (pochodzącymi z TinyMCE oraz phpBB), które możesz dowolnie dostosować do swoich potrzeb; ponadto jest zgodny ze skórkami aMSN (Komunikator Alvaro), dzięki czemu możesz wybierać spośród wielu istniejących "zestawów uśmieszków", które są częścią tych skórek i wykorzystywać je bez żadnych zmian (pobierz skórki z http://www.amsn-project.net/skins.php).

Rozszerzenie yvSmiley zostało napisane od podstaw z myślą o środowisku Joomla! 1.5. Nie jest kompatybilne z wcześniejszymi wersjami Joomla!/Mambo. Dzięki temu może swobodnie korzystać nawet z najbardziej zaawansowanych możliwości środowiska Joomla! 1.5.

...Uśmieszki są sposobem na nawiązanie niewerbalnej, bezpośredniej komunikacji .

Instalacja

1. By zainstalować yvSmiley MUSISZ posiadać środowisku Joomla! 1.5, co najmniej w wersji 8688 (RC2 z dnia 2007-08-31), lub nowsze (porównaj wskazówkę). Rozszerzenie yvSmiley należy do kategorii "dodatków systemowych".
2. Paczka z oprogramowaniem yvSmiley zawiera wyłącznie pliki w języku angielskim. Jeżeli potrzebujesz wersji przetłumaczonej na inny język (języki), pobierz i zaninstaluj z JoomlaCode paczki językowe yvSmiley (yvSmileyLanguagePack). (Po instalacji paczki yvSmileyLanguagePack nie trzeba jej włączać!)

W przypadku napotkania problemów proszę zapoznaj się z poniższym rozdziałem pt. Rozwiązywanie problemów.

Zestawy uśmieszków

"Zestaw uśmieszków" to zbiór małych obrazków (tzw. emotikon), np. ), wraz z przypisanymi im kodami (np. ;-) ) oraz opisami (np. "mrugnięcie"). Temu samemu uśmieszkowi może być przypisany więcej niż jeden kod (np. ;-) oraz ;) ). Gdy yvSmiley wyświetla listę wszystkich uśmieszków (w postaci klikalnej tablicy uśmieszków), pokazuje tylko pierwszy z kodów przypisanych danemu uśmieszkowi.

"Zestawy uśmieszków" są przechowywane w plikach tekstowych, więc bardzo łatwo można dopasować je do swoich potrzeb lub je wymienić. Oczywiście plik z "zestawem uśmieszków" nie zawiera samych obrazków: zawiera tylko adresy URL (nazwy plików) obrazków reprezentujących uśmieszki.

yvSmiley współpracuje z dwoma formatami plików 'zestawów uśmieszków':

 

Administracja, konfiguracja oraz dostosowywanie do własnych potrzeb

Konfiguracja polega na zmianie "parametrów dodatku yvSmiley" (Zaplecze witryny -> Rozszerzenia -> Dodatki -> yvsmiley).

Parametry dodatku yvSmiley 

Wybór zestawu uśmieszków

Na liście "Plik i format pliku z zestawem uśmieszków" znajdują się cztery "zestawy uśmieszków":

dwa gotowe:

oraz dwa przeznaczone na zestawy dopasowane do indywidualnych potrzeb:

Kolejne dwie pozycje wymagają uzupełnienia pola "Ścieżka dostępu do pliku z własnym 'zestawem uśmieszków'", czyli podania ścieżki dostępu: pełnej lub względnej, od głównego katalogu witryny (pierwszym znakiem powinien być '/'). Zaleca się (a dla formatu skórek aMSN wprost wymaga) podania względnej ścieżki dostępu, dzięki czemu adresy URL do obrazków zapisane w pliku 'zestawu uśmieszków' również mogą być względne.

Przykładowo możesz przetestować wybór 'Plik z własnym "zestawem uśmieszków" w formacie CSV' wpisując następującą ścieżkę:

/plugins/system/yvsmiley/phpbb/smileyset.csv

Oczywiście możesz dla swoich uśmieszków stworzyć osobny katalog, np. '/templates/smileys/' i tam umieścić swój 'zestaw uśmieszków'.

Dla przykładu:

 1. Pobrałem paczkę oprogramowania aMSN (aMSN_Live-1.0.tar.gz),
 2. Rozpakowałem skórkę (czyli cały katalog "smileys") do katalogu "/templates/yvjoomla/yvsmiley/aMSN"
 3. Ustawiłem parametry yvSmiley następująco: "Plik 'zestawu uśmieszków' (oraz format)" = "Plik z Plik z własnym "zestawem uśmieszków" w formacie aMSN"
 4. Parametr "Ścieżka dostępu do pliku z własnym 'zestawem uśmieszków'" = '/templates/yvjoomla/yvsmiley/aMSN/settings.xml'

Osobiście używam następującego zestawu uśmieszków:
  Zestaw uśmieszków z domyślnej skórki aMSN, wykorzystywany przez rozszerzenie yvComment

Uśmieszki w artykułach

yvSmiley umożliwia wyświetlanie uśmieszków w treści artykułów (spełnia funkcję dodatku treści (ang. content)). Domyślnie ta funkcja ('Włącz wyświetlanie uśmieszków w treści artykułów') jest wyłączona, lecz możesz to zmienić (wybrać 'Tak').

Możesz ograniczyć wyświetlanie uśmieszków tylko do artykułów należących do wybranych sekcji. Jeżeli właśnie tego chcesz wpisz listę ID wybranych sekcji oddzielone przecinkami (,) w polu parametru "Oddzielona przecinkami lista ID...". Pozostaw to pole puste, jeżeli kody uśmieszków mają być zastępowane obrazkami uśmieszków we wszystkich sekcjach.

Dodatkowy parametr: "Wyklucz Sekcje podane powyżej ('Nie' - włącza)" pomaga w sporządzeniu krótszej listy ID sekcji. Jeżeli nie chcesz mieć uśmieszków tylko w kilku Sekcjach, to ustaw wartość tego parametru na "Tak" (tzn. "wyłącz") i wpisz (w polu parametru "Oddzielona przecinkami lista ID...") tylko ID sekcji, które mają zostać wyłączone.

Dla przykładu porównaj, jak yvSmiley zmienia wygląd artykułu: wykorzystano skórkę aMSN MSN_Live
  yvSmiley zmienił wygląd tego artykułu podobnie jak zmienił wygląd komentarzy w powyższych przykładach

Jak widzisz yvSmiley zmienił wygląd tego artykułu w takim samym stopniu co wygląd komentarza w poprzednim przykładzie.

Tak więc istnieją powody, by 'Włączyć wyświetlanie uśmieszków w treści artykułów', przynajmniej dla tych sekcji, gdzie Komentarze żyją .

Uśmieszki w całym obszarze witryny

  yvSmiley umożliwia zastępowanie uśmieszków w dowolnej części witryny (parametr "Włącz wyświetlanie uśmieszków w całym obszarze witryny"). Dziękuję za poddanie tego pomysłu louis.landry!
  yvSmiley umożliwia zastępowanie uśmieszków w dowolnej części witryny

Jak widać na powyższym obrazku, możesz wyświetlać uśmieszki w dowolnym miejscu strony: w menu, w tytułach artykułów itp.! Tak więc uśmieszki będą wyświetlane nawet przez inne rozszerzenia, które nic nie wiedzą o yvSmiley.

Inne ustawienia

Domyślnie yvSmiley korzysta z prostego pliku syli CSS (/plugins/system/yvsmiley/default.css), który został pomyślany jako punkt wyjściowy dla samodzielnych przeróbek. Jeżeli jakoś zmieniłeś plik CSS w swoim szablonie, zmień wartość parametru "Korzystaj z domyślnego pliku stylów CSS" na "Nie".

Tłumaczenia

Do chwili obecnej yvSmiley został przetłumaczony na następujące języki: niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, turecki.

Rozwiązywanie problemów

Powodzenia!

Sprzężenie zwrotne

Pochodzące od ciebie informacje (sprzężenie zwrotne) są bardzo mile widziane!

Plany na przyszłość i przemyślenia (Do zrobienia)

Lista zmian

v.1.3.0 (8 czerwiec 2008)

 1. Z głównej paczki yvSmiley zostały usunięte wszystkie tłumaczenia. Od tej chwili paczka dodatku yvSmiley zawiera wyłącznie tłumaczenia na język angielski. Wszystkie 4 tłumaczenia zostały przeniesione do 4 paczek językowych (yvSmileyLanguagePack), które można pobrać z JoomlaCode, a następnie indywidualnie zainstalować.
  Przygotowano także specjalną, szablonową 'angielską paczkę językową', przygotowaną z myślą o tłumaczach, którzy chcieliby przygotować kolejne paczki językowe dla rozszerzenia yvSmiley.
  Wyjaśnienie, dlaczego postąpiono w taki sposób, znajdziesz na forum, w wątku: Jak przygotować paczkę językową dla rozszerzenia Joomla! 1.5..
 2. Interfejs dodatku yvSmiley został rozszerzony: dodano trzeci, opcjonalny parametr: '$id_of_smiley_form' do onSmiley_RenderForm. Jeżeli ten parametr ma przypisaną jakąś wartość, yvSmiley dodaje atrybut 'id' do wygenerowanego 'div', dzięki czemu można uzyskać dostęp do div z uśmieszkami poprzez skrypt (np. ukrywać lub wyświetlać uśmieszki).

v.1.2.4 (23 luty 2008)

 1. Przebudowano kod by lepiej omijać "zakazane" miejsca podczas zastępowania kodów uśmieszków w obszarze strony.
 2. Poprawiono obsługę błędów, dodano sprytne radzenie sobie z nieprawidłowymi plikami z 'zestawami uśmieszków'.
 3. Dodano tłumaczenie: język niemiecki (Podziękowania dla RePa). 

v.1.2 (12 wrzesień 2007)

 1. Poprawki umożliwiające pracę w środowisku Joomla! 1.5 RC2. Wyzbyto się starych sposobów postępowania... więc od tej chwili yvSmiley nie jest kompatybilny z wersjami Joomla! 1.5 wcześniejszymi niż 8688 (przed RC2).

Informacje dla programistów

Rozszerzenie yvSmiley zostało napisane od podstaw z myślą o środowisku Joomla! 1.5, przez co nie jest kompatybilne z wcześniejszymi wersjami Joomla!/Mambo. Dzięki temu może swobodnie korzystać nawet z najbardziej zaawansowanych możliwości oferowanych przez środowisko Joomla! 1.5.

Moją intencją jest stworzenie rozszerzenia, które w jak największym stopniu jest "naturalne" z puntku widzenia środowiska Joomla, które wykorzystuje możliwie jak najwięcej możliwości dostarczanych przez to środowisko.

By skorzystać z yvSmiley inne rozszerzenia nie muszą się do niego w żaden sposób odwoływać: po prostu wyzwalają zdarzenia, które są przechwytywane przez rozszerzenie yvSmiley (o ile zostało ono zainstalowane i włączone). Jeżeli rozszerzenie yvSmiley nie zostało zainstalowane lub jeżeli jest wyłączone, nie doprowadzi ono do wystąpienia jakichkolwiek błędów!

Rozszerzenie yvSmiley zawsze rejestruje obsługę dwóch zdarzeń:

$Form = '';
$mainframe->triggerEvent('onSmiley_RenderForm', array('document.forms.yvCommentForm.fulltext', &$Form) );
echo $Form;
$fulltext = 'Some Text To Be Rendered :-)';
$mainframe->triggerEvent('onSmiley_RenderText', array (& $fulltext) ); 
echo $fulltext;

Jak widać inne rozszerzenia mogą w BARDZO łatwy sposób korzystać z yvSmiley.

Możesz obejrzeć przykłady wykorzystania yvSmiley w Rozszerzeniu yvComment .

Licencja

GPL. Wolne oprogramowanie (od wolności), do tego za darmo. Jeżeli podoba Ci się to rozszerzenie, proszę wspomóż mnie finansowo.

To rozszerzenie Joomla! jest rozpowszechniane "tak jak jest", bez żadnej gwarancji, tak wyraźnej jak i domniemanej.

(c) 2007-2009 Yuri Volkov, Moskwa, Rosja

This page was translated by mslonik (http://mslonik.pl).